כנסיית סגרדה פמיליה
הסמל המזוהה יותר מכל עם הארכיטקט אנטוניו גאודי. הוא החל בבנייתה בשנת 1883 אך לא הצליח לסיימה עד מותו. הכנסייה תוכננה בצורת צלב לטיני (זרוע אחת ארוכה מהשניה). זרוע אחת עם חמישה מעברי צד וזרוע שנייה עם שלושה מעברי צד. תוכננו בו 12 צריחים (שלש חזיתות שעל כל אחת מהן חולשים ארבעה צריחים) שאמורים ליצג את שליחיו של ישו....